Opintolaina

Huom! Tätä sivua ei ole päivitetty hetkeen, ja kunnes tiedot on tarkistettu, tämän sivun tiedot saattavat olla osittain vanhentuneita. Koska opintotukea ja samalla lainaan liittyviä yksityiskohtia on jatkuvasti muutettu viimeisten vuosien aikana, kannattaa ensisijaisesti luottaa ainoastaan KELAn sivuilta löytyvään tietoon:
KELAn opintolaina-sivu »

Opintolainan hakeminen ei ole vaikeaa. Asiasta on kuitenkin kirjoitettu useammassakin lähteessä hiukan monimutkaisesti. Tästä syystä tämä sivu toimii oppaana, josta löytyy kaikki oleellinen, mahdollisimman helposti ymmärrettävästi, tiiviissä paketissa.

Opintotukeen tuli muutoksia 1.8.2011 alkaen. Tämän sivuston sisältö on tarkistettu ja päivitetty KELAn uusien tietojen perusteella.

Mikä on opintolaina?

Opintolaina on laina, jonka takaajana toimii Suomen valtio. Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Opintotuki koostuu Suomessa opintorahasta, asumislisästä, ateriatuesta ja opintolainan valtiontakauksesta.

Kuka voi saada opintolainaa?

Takauksen voi saada opintorahaa tai aikuiskoulutustukea saava. Opintotuen osalta tulivat voimaan uudet ehdot 1.8.2011. Korkeakouluopiskelijan ei enää tarvitse erikseen hakea opintolainaa, vaan opintolaina on automaattisesti myönnetty opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Lainaa ei tietysti tarvitse nostaa koskaan, mutta se optio on nyt automaattisesti olemassa.

Aiemmin korkeakouluopiskelijan piti hakea opintorahan ja asumislisä -hakemuksen yhteydessä myös opintolainaa tai myöhemmin erikseen. Nyt tätä tarvetta ei siis enää ole.

Myös itsenäisesti asuva, 18-19 -vuotias, joka opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa, voi saada opintolainan vanhempien tuloista riippumatta. Samaten alle 17-vuotiaille, jotka asuvat itsenäisesti ja opiskelevat muussa oppilaitoksessa kuin lukiossa, mutta kuitenkin saavat yhä myös lapsilisää, jonka vuoksi eivät saa opintorahaa. on mahdollista saada lainatakaus. Tällöin opintolainan takaus arvioidaan vanhempien tulojen perusteella.

Aiemmin opintoraha voitiin evätä, sellaisten seikkojen kuten työssäoppimisen ajalta saadun palkan, apurahan tms. edun vuoksi. Myös tällöin oli kuitenkin mahdollista saada takaus opintolainalle. Kuitenkin 1.8.2011 lähtien näin ei enää ole, vaan opintorahaa ja täten myös lainaa, voi saada näistä muista etuuksista huolimatta.

Opintolaina ja luottotiedot

Huomaathan, että et voi saada takausta, jos sinulla on luottohäiriömerkintä, muuta kuin tietyissä tapauksissa, riippuen erityisesti merkinnän luonteesta ja siitä kauanko siitä on kulunut. Sama pätee, jos KELA on maksanut aikaisempia lainojasi takaajan roolissa.

Opintolainan valtiontakauksen hakeminen

Käytännössä opintolainan hakeminen tarkoittaa valtiontakauksen hakemista tulevaa opintolainaa varten. Huomionarvoista on, että KELA ei varsinaista lainaa anna, vaan ainoastaan käsittelee asian koskien valtiontakausta. Tätä takausta ei korkeakouluopiskelijoiden, joille on myönnetty opintoraha, enää erikseen tarvitse nykyään hakea, vaan se on automaattisesti myönnetty.

Mistä opintolainan saa?

Ylempänä olemme puhuneet ainoastaan opintolainan takaukseen liittyvistä seikoista. Mutta pitäisi se itse opintolainakin jostain hakea? Opintolaina haetaan yksinkertaisesti sieltä, mistä normaalitkin lainat, eli pankista. Saat valita itse mieleisesi pankin, kaikki pankit tarjoavat opintolainoja. Sinun ei tarvitse toimittaa pankille päätöstä opintolainan takauksesta, koska pankit näkevät takaustietosi nykyään suoraan järjestelmästä. Pankki päättää kuitenkin itsenäisesti, myöntääkö opintolainan vai ei - vaikkakin opintolaina luonnollisesti myönnetään, jos luetellut ehdot ovat kunnossa. Huomaa, että lainaa ei välttämättä tarvitse koskaan nostaa, vaikka takaus sille olisikin myönnetty. Huomion arvoista on, että 1.8.2011 alkaen, opintotukeen tehtyjen muutosten seurauksena, kaikille opintorahaa saaville korkeakouluopiskelijoille on automaattisesti myös opintolainan takaus myönnetty.

Opintolainan korko

Lainojen kohdalla korko on yleensä erityinen mielenkiinnon kohde. Opintolainankin kohdalla opiskelija keskustelee korosta itse pankin kanssa. Kannattaa tästä syystä muistaa kysyä mahdollisimman monesta eri pankista, sillä hintahaitaria saattaa olla jonkin verran. Yleensä pankeilla on opintolainan suhteen erilaisia korkokäytäntöjä. Lainaan yleensä lisätään pankin oma viitekorko, joka vaihtelee pankeittain ja tämän lisäksi vielä markkinakorko, usein joko 3kk tai 12kk Euribor. Viitekoron suuruuden löytää pankin omilta sivuilta. Yleensä se mainitaan opintolainan esittelyn yhteydessä. Pankin opintolainalle käyttämän Euriborin tämän hetken arvon taas voi tarkistaa vaikkapa Suomen pankin sivuilta.

Opintukiaikana opiskelija maksaa pankille ainoastaan yhden prosentin korkoa, tämä veloitetaan kunkin lukukauden lopussa (syys/kevät). Loput korot niin sanotusti pääomitetaan. Se tarkoittaa sitä, että tätä loppuprosenttiosuutta vastaava rahasumma lisätään lainatun summan jatkoksi. Eli, jos nostit vaikka 1800 € lainaa ja korko on yhteensä 5 %, niin maksat ainoastaan sen 1 %:n verran korkoa ja se loput 4 % lisätään vain tuohon lainasummaan jatkoksi. Eli tavallaan se lainasumma sitten kasvaa hiljalleen, tätä siis tarkoitetaan, kun sanotaan, että loput korot pääomitetaan (korko siis lisätään lainapääomaan, jolla siis tarkoitetaan sitä lainattua summaa). Tässä ei ole mitään ihmeellistä, helpottaa vain elämääsi opiskeluaikana. Pääomitetut korot voi vähentää verotuksessa.

Kannattaa myös huomata, että kun pankki perii lyhennyksiä lainasta vain tuon 1 %:n verran, niin saattaa olla, että et lyhennyslaskua saa heti ensimmäisinä lukukausina, kun olet opintolainaa mostanut. Tämä johtuu siitä, että jos se maksettava summa on alle jonkin rajan, niin pankit eivät sitä välttämättä peri vaan lisäävät vain muuhun lainaan, myös siis sen.

Opintolainan nosto

Olet saanut opintolainan takauksen ja hakenut sitä haluamastasi pankista. Pankki myöntää opintolainan. Mutta edelleenkään sinun ei tarvitse nostaa sitä. Korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat nostavat lukuvuoden lainansa kahdessa erässä. Syyslukukaudelle aikaisintaan 1.8. ja kevätlukukaudelle aikaisintaan 1.1. Voit nostaa keväällä myös syksyn lainaosuuden, mutta syksyllä et voi nostaa kevään lainaosuutta.

Huomaathan, että laina haetaan joka vuodelle pankilta uudestaan, koska Kelakin tarkistaa valtiontakauksen edellytykset ja opintotuen edellytykset noin muutenkin joka vuosi. Näin pankki saa varmuuden, että valtio takaa myös seuraavan vuoden osalta opintolainaasi.

Jos oppilaitoksesi on jokin muu kuin korkeakoulu tai yliopisto, laina on nostettavissa neljässä erässä.

Opintolainan suuruus

Jokaista tukikuukautta kohti on 400 euroa opintolainaa. Sinun ei tarvitse nostaa kaikkea tai ylipäätänsä yhtään, jos niin tahdot.

Opintolainan takaisinmaksu

Opintolainan takaisinmaksu aloitetaan yleensä 2 vuoden kuluttua opintojen päättymisestä. Pankin kanssa voit neuvotella takaisinmaksuun liittyvistä seikoista tarkemmin, riippuen siitä mikä on oma elämäntilanteesi. Pankin kannaltahan mahdollisimman pienet lyhennykset ovat parhaita, koska tällöin he saavat parhaan voiton, koska korko juoksee hitaasti pienenevälle lainasummalle kuitenkin jatkuvasti.

Jos opiskelija on suorittanut tutkintonsa määräajassa, hän saa opintolainavähennyksen verotuksessa. Tähän vaaditaan, että opiskelupaikka on otettu vastaan lukuvuotena 2005-2006 tai myöhemmin. Opintolainaa on tosin nostettava yli 2500 euroa, sillä vasta sen jälkeiseltä osuudelta tulee vähennys, joka tosin on merkittävä, jopa 30%.